مرور برچسب

یزد

خوزستان امروز، یزد فردا

تاسیسات نیوز/ روح الله واصف:  به نام خدا / همکاران گرامی سلام و خداقوت؛ نحوه مصرف حامل های انرژی، آب و سوخت های مختلف سال هاست که…
;