مرور برچسب

ژنراتور برق

تبدیل نوار چسب به ژنراتور برق!

گروهی از محققان روی نسخه های ساده و ارزان ژنراتورهای کوچک برق تماسی کار می کنند که با کمک نوارچسب دو طرفه موجود در بازار ساخته می…
;