مرور برچسب

چین و ساخت مسکن

پای چین در کفش ساخت و ساز ایران

مدتی است که از حضور چین در اجرای پروژه خانه سازی در کشورمان سخن گفته می شود، درحالی است که با نگاهی به اجرای طولانی پروژه آزاد راه…
;