مرور برچسب

چین ،آمریکا،

چین آمریکا را پشت سر گذاشت

به گزارش تاسیسات نیوز،خالص واردات نفت چین در سال ٢٠١٣ به هفت میلیون بشکه در روز رسید و به این ترتیب از آمریکا که به‌عنوان…
;