مرور برچسب

چراغی

ساز و کارهای مسکن متری در بورس

عضو شورای عالی بورس گفت: در بورس املاک ، صندوق‌های مختلف و طرح‌های متری مسکن وجود دارد که علاقمندان با توجه به مبلغ سرمایه‌شان ،…
;