مرور برچسب

چتر

چتری برای همه فصول

به گزارش تاسیسات نیوز، اگر بخواهیم تعریفی از چتر داشته باشیم می گوییم چتر، وسیله‌ای نیم کروی شکل است که برای محافظت فرد یا چیزی…
;