مرور برچسب

چاه آب

تکلیف چاه‌ های غیرمجاز آب چه شد؟

در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال گذشته…
;