مرور برچسب

پکن

شهر هوشمند «ضد کرونا» در چین

چین در حال ساخت شهر هوشمند جدید «ضد کووید» با منطقه‌ای خودکفا است که با هدف فراهم کردن زندگی آسان‌تر برای افراد در صورت وقوع و…
;