مرور برچسب

واکنش

واکنش به بحران های زیست محیطی

به گزارش تاسیسات نیوز، لازم مقابله با وضعيت هاي اضطراری از جمله پديده گرد و غبار، حفظ آمادگي كافي در قالب واكنش سريع مسئولان دولت…
;