مرور برچسب

واکسیناسیون

بازهم جمعه ای دیگر!

همکروح الله واصف / سردبیر و مدیرمسئول پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خداقوت / در آخرین روزهای سال ناگهان اتفاق…
;