مرور برچسب

واحد صنفی

جمع آوری فیلتر هوای غیر استاندارد

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی، فیلتر هوای غیر استاندارد از بازار مشهد جمع…
;