مرور برچسب

هیدرودینامیک

رهیافت هیدرودینامیکی

عنوان مقاله: یک رهیافت هیدرودینامیکی برای افزایش نرخ تخلیه آب در فلاش تانک محسن قدیانی (استادیار مکانیک، واحد یادگار…
;