مرور برچسب

هیات دولت

آیا گاز هم رایگان می شود؟

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: شرکت گاز برای کنترل مصرف طرح‌های تشویقی در نظر گرفته است. این طرح هم ا‌کنون در هیئت دولت در حال بررسی…
;