مرور برچسب

هیئت داوری

قیمت گاز صادراتی اعلام شد

به گزارش تاسیسات نیوز، بعد از برجام که ایران قیمت نفت و گاز را تعیین میکند جالب است بدانیم ایران قیمت گاز صادراتی را چقدر گذاشته…
;