مرور برچسب

هویه

چگونه یک هویه خوب انتخاب کنیم؟

هویه در اثر عبور جریان الکتریسیته از یک المنت حرارت تولید کرده که حرارت به نوک هویه انتقال پیدا می کند. یکی از ابزارهای پر مصرف…
;