مرور برچسب

هویلاد

هیولای پلاستیکی و سوخت پاک

پژوهشگران در پروژه‌ای آزمایشی با ابداع شیوه‌ای از بازیافت پلاستیک، نانولوله‌های کربنی و گاز هیدروژن تولید کردند. این روش اگر…
;