مرور برچسب

هشدار کمبود آب

هشدار! کمبود آب در تهران جدی است

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: علی‌رغم وقوع بارش، روند فعلی مصرف آب در واقع یک…
;