مرور برچسب

هزینه ساخت و ساز

وام مسکن شوخی ۱۴۰۲ !

اواخر اسفند ماه سال گذشته سازمان نظام مهندسی برآوردی از میزان تغییر هزینه ساخت در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده بود که بر اساس پیش‌بینی…

هزینه ساخت مسکن ۳۱ درصد افزایش یافت

قیمت تمام شده ساخت مسکن در تهران به مرز ۱۰ میلیون تومان رسید.نتایج بررسی درباره «هزینه ساخت» و «قیمت خرید زمین» برای پروژه‌های…
;