مرور برچسب

هزینه ساخت و ساز

هزینه ساخت مسکن ۳۱ درصد افزایش یافت

قیمت تمام شده ساخت مسکن در تهران به مرز ۱۰ میلیون تومان رسید.نتایج بررسی درباره «هزینه ساخت» و «قیمت خرید زمین» برای پروژه‌های…
;