مرور برچسب

نظام مهندسی

حذف شرکت‌های صوری در نظام مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: فعالیت شرکت‌های صوری در حوزه نظام مهندسی ساختمان همزمان با راه‌اندازی سامانه یکپارچه…
;