مرور برچسب

نظام مهندسی

حرفه یا ترمو!

مهندس روح اله واصف/ سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سلام و خداقوت ؛ جای خالی آموزش و تعلیم را مدت هاست که همه تشخیص…
;