مرور برچسب

مصرف انرژی

گرانی نرخ انرژی در راه است

واقعی سازی قیمت حامل های انرژی یک امر اجتناب‌ناپذیر است و مانند کشورهای دیگر دیر یا زود این اقدام در کشور ما نیز اجرایی و انرژی…