مرور برچسب

مزرعه خورشیدی

سهم کشورها از انرژی خورشیدی

بد نیست بدانید که سهم کشورها از انرژی خورشیدی چقدر است؟ با توجه به گرمایش کره زمین، افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای وهمچنین احتمال…

اولین مزرعه خورشیدی در وسط دریا

به گزارش تاسیسات نیوز، دولت هلند قصد دارد دست به احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی شناور دنیا بزند. به نظر می‌رسد هلند یک بار دیگر…