مرور برچسب

مزرعه خورشیدی

درآمدزایی از پشت بام خانه

آیا می‌دانستید که می‌توان با راه‌اندازی یک نیروگاه خورشیدی برق آن هم در پشت بام خانه خود، برق تولید شده را بفروشید؟

سهم کشورها از انرژی خورشیدی

بد نیست بدانید که سهم کشورها از انرژی خورشیدی چقدر است؟ با توجه به گرمایش کره زمین، افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای وهمچنین احتمال…

طلوع انرژی با مزرعه خورشیدی

بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی که در انگلستان پیشنهاد شده‌است در عرض شش ماه آینده توسط وزیر کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مزرعه…

اولین مزرعه خورشیدی در وسط دریا

به گزارش تاسیسات نیوز، دولت هلند قصد دارد دست به احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی شناور دنیا بزند. به نظر می‌رسد هلند یک بار دیگر…
;