مرور برچسب

مدیریت مصرف آب

سه راه مدیریت مصرف آب

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب کشور با تأکید براینکه برای کاهش مصرف باید اقتصاد آب، فرهنگ‌سازی و اقدامات فنی مهندسی…

مدیریت مصرف آب در ساخت‌ و‌ ساز

در جهت سازگاری فعالیت کارگاه‌های ساختمانی با محیط زیست نیز، مدیریت مصرف انرژی و آب و اتخاذ تمهیداتی برای کاهش انواع آلاینده‌های…
;