مرور برچسب

مدیریت انرژی و پایان کار

ارائه پایان کار ساختمان مشروط شد

رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پایان کار به…
;