مرور برچسب

مدیرکل نظارت بر توزیع برق

اتفاقات برق هوشمند می شوند!

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر گفت: هوشمندسازی مرکزهای اتفاق‌های برق که وظیفه رسیدگی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های توزیع به ویژه در…
;