مرور برچسب

قیمت

قیمت تسمه اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار

به گزارش تاسیسات نیوز، بررسی ها در بازار آهن نشان می دهد که قیمت آهن دچار رشد قیمت شده است و این افزایش می تواند در قیمت سایر…

آخرین قیمت اوراق مسکن چند است؟

بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که تسه (اوراق) سال ۱۳۹۸ برای اردیبهشت ۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان و خردادماه نیز ۵۱ هزار…
;