مرور برچسب

قطع برق خانگی

تاریک و روشن تابستان بدون خاموشی

ابراهیم خوش‏‌گفتاررئیس هیات‏‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق پیک مصرف امسال با کمترین میزان خاموشی‌‌ها در بخش خانگی گذشت،…

«کولرها» اولین مجرمان قطع برق ها!

معاون هماهنگی توزیع توانیر، رعایت الگوی مصرف برق در بخش‌های خانگی و تجاری را در عبور بی دغدغه از اوج بار تابستان راهگشا دانست و…

امسال قطعی برق خانگی نخواهیم داشت

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سال گذشته خاموشی‌های متعددی در حوزه برق خانگی داشتیم اما امسال اصلاً قطعی برق خانگی نخواهیم…
;