مرور برچسب

قطع برق تابستان

برق تهران قطع می شود یا خیر؟

تاسیسات نیوز: معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: صنعت برق برای گذر از پیک تابستان آمادگی کامل دارد و در…

صنایع در تابستان ۱۴۰۲ خاموش می شوند

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: وعده پایان خاموشی ها حتی در بخش خانگی در سال گذشته نیز تقریباً اعلام شد اما قطعی برق واحدهای صنعتی…

قطع برق صنایع در راه است؟

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت باید در کنار حفظ برق منازل، برای قطع نشدن برق صنایع نیز تلاشی جدی کند و آن را در اولویت‌های خود…
;