مرور برچسب

فیلترینگ ها و اعتراضات

فرصت هایی که می روند

روح اله واصف/ مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: به نام خدا ؛ سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی چه خیال‌ها گذر کرد…
;