مرور برچسب

فیبر نوری

ویژه سازی فیبر نوری با گرانی

تاسیسات نیوز - صدیقه بهزادپور: ایران در سال های اخیر در حال توسعه شبکه فیبر نوری خود بوده، اما همچنان با چالش های متعددی مواجه…

راه ارتقای فیبر نوری و اینترنت ۵G

دنیای فناوری اینترنت به طور مداوم در حال پیشرفت است و راه‌های سریع‌تر، مطمئن‌تر و کارآمدتری برای اتصال به ارمغان می‌آورد. یکی از…

اعلام شرایط دریافت فیبر نوری

مدیر مخابرات استان تهران درباره نحوه ارائه فیبر نوری گفت: اگر فردی در یک ساختمان درخواست اجرای فیبر داشته باشد، ما برای آن یک نفر…

انحصارطلبی به سبک مخابرات

در قرنی به سر می‌بریم که عمده شهرت آن به دیجیتالی بودن و دیجیتالی شدن زندگی‌ها مربوط می‌شود تا حدی که در دنیای امروز، استفاده از…

فناوری فیبرنوری در صنعت ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز، به گفته معاون شبکه شرکت مخابرات استان تهران، فناوری شبکه دسترسی فیبرنوری (FTTH) در صنعت ساختمان برای…

برق های نوری مازندران

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از اداره توانیر مازنذران، مدیر عامل توزیع برق این استان عنوان کرد که شبکه های برق مازندران مجهز به…
;