مرور برچسب

فلر

زمان پایان هدررفت گاز فلر

به گزارش تاسیسات نیوز، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: پایان سال 1398، همه فلرها (مشعل ها) در…
;