مرور برچسب

فضای سبز

اصول محوطه سازی طراحی فضای سبز ویلا

محوطه سازی طراحی فضای سبز ویلا، ایجاد تعادل بین جرم اشیاء در منظره است. اجزای جداگانه باید با توجه به محیط اطرافشان اندازه شوند.…

آبیاری فضای سبز پایتخت با پساب

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گفت: با شرایط کنونی کمبود آب و مسئله فرونشست زمین در برخی از مناطق پایتخت، بازچرخانی آب و استفاده از…

پتانسیل تهران برای یک پایتخت سبز

یکی از طرح های مهم شهرداری برای توسعه فضای سبز، کاهش کوه خواری و جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهر و ساخت و سازها در ارتفاعات ۱۸۰۰ تا…

توسعه فضای سبز با پساب

به گزارش تاسیسات نیوز، با توجه به اهمیت فضای سبز، استفاده از پساب و بازچرخانی آب برای آبیاری فضای سبز مورد تاکید قرار…

عدم استفاده از آب شرب برای فضای سبز

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان این‌که بیش از 30درصد مصارف آب در فضای…
;