مرور برچسب

طراحی ساختمان

طراحی نمای متحرک ساختمان+ عکس

ممای متحرک سبک جدیدی از معماری پایدار؟ اگر به این فکر میکنید که این سبک نماسازی پیش از این وجود نداشته است می بایست به این نکته…

طراحی نیازمند تدوین قوانین است

حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تدوین مقررات بر اساس الزامات فنی و طراحی بر اساس عملکرد دو…
;