مرور برچسب

سیگنال

سیگنال انحرافی به ساخت‌وساز

به گزارش تاسیسات نیوز، نسبت معکوس «نرخ عوارض ساختمانی» در مناطق 22 گانه پایتخت با «سطح قیمت مسکن و کیفیت محله‌ها»، باعث شده…
;