مرور برچسب

سیل در اهواز

باز هم بی‌تدبیری فاجعه آفرید

حادثه مرگ تعدادی از هموطنان کرد ما در یک عروسی و بعد سیل اهواز ما را بر آن داشت تا گفتگوی کوتاهی در این خصوص داشته باشیم. البته…
;