مرور برچسب

حذف بخاری های مدارس

بخاری ها از مدارس جمع می شود

معاون وزیر آموزش و پرورش بر ادامه استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی مدارس تا جمع آوری کامل بخاری‌های نفتی و غیراستاندارد تاکید کرد.
;