مرور برچسب

جای پارک

اجاره جای پارک جلوی مغازه چند؟

رییس پلیس پایتخت با اشاره به چالش پارکینگ در تهران گفت: ما در پایتخت مشکل شدید جای پارک داریم و این موضوع یک دهه است که برطرف نشده…
;