مرور برچسب

تیرچه

استحکام ساختمان‌ها با فناوری بومی

یک شرکت دانش‌بنیان خط تولید اتصال سازه‌های خرپای تیرچه را با دستگاه‌های فناور با دانش‌فنی بومی ایجاد و با راه‌اندازی این خطوط…
;