مرور برچسب

تجدیدپذیر

گذار به جهان ۱۰۰ درصد تجدیدپذیر

پژوهشگران از تدوین برنامه‌‌ای جامع برای نحوه‌‌ی گذار کامل و ۱۰۰ درصدی به انرژی‌‌های تجدیدپذیر در ۱۴۳ کشور جهان سخن می‌‌گویند.

تجدیدپذیرها جلو می‌زنند

طبق پیش‌بینی اکونومیست در سال ۲۰۲۰، مصرف جهانی تجدیدپذیرهای غیر برق‌آبی با رشد دو رقمی، ۴۱ درصد افزایش می‌یابد اما همچنان برای…