مرور برچسب

تاریخچه برندها

تاریخچه ی شرکت ترین

100 سال تاریخ شرکت ترین چشم اندازی به مهندسی تاسیسات نیوز گزارش می کند : خبر نامه مهندسان شرکت ترین برای بیش از 40 سال است که در…

تاریخچه هواکش در ایران

 در سالهای میانی دهه 1330 اولین فرشگاه بنام هواکش ایندولا توسط آقایان ویکتور ابراهیمی و صالح چیتایات در خیابان سعدی افتتاح شد.…
;