مرور برچسب

بیطرف

انتظارات ما از گروه تخصصی چیست؟

تا انتخابات هیات مدیره گروه تخصصی مکانیک استان تهران تنها شش هفته باقی‌ مانده‌است و شنیده‌ها از برنامه‌ریزی گروه‌های مختلف برای…
;