مرور برچسب

بوستر

بوستر پمپ‌های آتش‌نشانی

به گزارش تاسیسات نیوز، پمپ‌های آتش‌نشانی قسمتی از سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی هستند که از طریق برق یا دیزل کار می‌کنند. این…
;