مرور برچسب

بهزیستی

جشنواره هنری نقاشی معلولین

تاسیسات نیوز: نظام مهندسی استان البرز، طی برگزاری جشنواره هنری، با مشارکت سازمان بهزیستی، با  موضوع مناسب سازی شهر برای معلولان را…
;