مرور برچسب

بنز

با هم می‌مانیم

دو برند معروف بنز و بی ام و سال هاست که سخت با هم در رقابت هستند و هریک سعی می کند در فرصتی مناسب پشت حریف را به خاک بزند.…
;