مرور برچسب

بسته-خبری-امروز-اخبار-تاسیسات

بسته خبری امروز اخبار تاسیسات

دلخوش به بارندگی های اخیر نباشیم مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران با بیان اینکه به‌رغم بارش‌های اخیر هنوز سدهای تهران 40…

بسته خبری امروز اخبار تاسیسات

دلخوش به بارندگی های اخیر نباشیم مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران با بیان اینکه به‌رغم بارش‌های اخیر هنوز سدهای تهران 40…
;