مرور برچسب

برندگان

نفت زیر 50 دلار برندگان و بازندگان

به گزارش تاسیسات نیوز، قیمت هر بشکه نفت برنت در روزهای اخیر به کمتر از 50 دلار یا 33 پوند سقوط کرده است که این قیمت کمتر از نصف…
;