مرور برچسب

اتاق بازرگانی

روسا به آب رسیدند

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، این سازمان در زمان بی آبی و بحران کم آبی دست بکار شده است و با…
;