مرور برچسب

آسانسور

آسانسور فضایی برای خط زمین – ماه

دو محقق از دانشگاه‌های کمبریج و کلمبیا فکر می‌کنند که سرمایه‌گذاری روی احداث یک خط کابلی بین ماه و زمین راه بهتری از ساخت آسانسور…

پاپ در آسانسور گیر کرد

منابع خبری می‌گوید رهبر کاتولیک‌های جهان ۲۵ دقیقه در آسانسور گیر کرده بوده است.

از بیمه آسانسور چه می‌دانید!

دردنیای امروز استفاده ازآسانسورها به حدی گسترده شده که کمتر مکان عمومی و حتی شخصی را می‌توان یافت که دارای آسانسور نباشد، چرا که…