مرور برچسب

آسانسور

هدف از آینه داخل آسانسور چیست؟

متاسفانه هر ساله شاهد انواع حوادث و سوانح آسانسور ی منجر به جرح و فوت، در کشور هستیم. یکی از این سوانح شایع، باز شدن درب آسانسور،…

چه موقع آسانسور را تعویض کنیم؟

اگر آسانسور محل کار یا خانه تان دچار مشکل شده باید آن را تعویض کنید. با این حال شاید فکر کنید لازم نیست متخصص بیاورید.
;