مرور برچسب

آسانسور

آسانسور پانوراما

مسئله ای که امروزه مورد توجه بسیاری از مهندسان ساختمان قرار گرفته و نقش مهمی در زیبایی و طراحی دارند آسانسورهای پانوراما هستند.

روزنگار یک روز قطع برق در تهران!

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: مثل همیشه صبح زود بیدار شدم و سعی کردم امروز بیشتر از هر وقت دیگه نگاهم رو به دنیا مثبت کنم! چرا که…
;