بلعیدن آب یـــــزد توسط کولر آبی

به گزارش تاسیسات نیوز، استفاده از کولرهای آبی عمدتا پرمصرف است که بنابر آمار تعداد آن بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه در استان برآورد می…

کم کردن مصرف کولر آبی و گازی

به گزارش تاسیسات نیوز، وسایل سرمایشی نزدیک به 26 درصد برق مصرفی در خانه ها را سبب می شوند که با رعایت نکاتی می توان مصرف انرژی…

تولید پوشال کولر آبی

به گزارش تاسیسات نیوز، برای شروع این کار حدود ۶۰میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارید که ۴۰ میلیون تومان آن را باید برای خرید…

توصیه هایی جدی در مورد کولر آبی

رعایت نکات ایمنی: - نصب و راه اندازی کولر باید توسط سرویسکار مجاز صورت گیرد و دفترچه راهنمای کولر مطالعه شود. - مسیر انشعاب برق…