• کتاب استاندارد ASHRAE برای مصرف انرژی در ساختمانها غیرازساختمانهای مسکونی کوتاه

این کتاب حداقل ضروریات برای طراحی ساختمان با مصرف بهینه انرژی شامل ساختمانهای جدید و سیسمتهای آنها ،

قسمتهای جدید در ساختمانها و سیستمهای آنها ، و سیستمهای و تجهیزات جدید در ساختمانهای موجود را در برمیگیرد.

این کتاب مفید به قیمت 95 دلار برای اعضای ASHRAE  و 119 دلار برای سایرین به فروش میرسد .

برای کسب اطلاعات بیشتر :     www.ASHRAER.ORG/Bookstore

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;